Fotografia od A do Z, semi-apochromat

Semi-apochromat jest typem obiektywu fotograficznego lub soczewki optycznej, który jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić bardziej zaawansowaną korekcję aberracji chromatycznej niż standardowe obiektywy, ale nie osiąga pełnej korekcji typowej dla obiektywu apochromatycznego. Aberracja chromatyczna jest zjawiskiem optycznym, które powoduje, że różne długości fal światła […]