Fotografia od A do Z, co to jest Hot pixels

Hot pixels (gorące pixele) to nadmiernie reagujące na światło punkty na matrycy aparatu które objawiają się na zdjęciu jako czerwone kropki. Najczęściej pojawiają się wtedy kiedy używamy długich czasów ekspozycji albo wysokich wartości ISO. Powstają one po prostu w skutek przegrzania matrycy. Im większe przegrzanie […]