Fotografia od A do Z, co to jest efekt Scharzchilda

Efekt Scharzchilda to zakłócenie proporcjonalności pomiędzy czasem i skutecznością naświetlania. Efekt ten występuje przy bardzo krótkich i bardzo długich czasach naświetlania materiału światłoczułego.Potrzeba wtedy dłuższej ekspozycji niż wynikałoby to z obliczeń lub wskazań światłomierza. W przypadku filmów kolorowych Efekt Scharzchilda dotyczy każdej warstwy światłoczułej indywidualnie. […]