Fotografia od A do Z, co to jest dyfrakcja

Dyfrakcja to ugięcie fal. Zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fal, będących odstępstwem od praw geometryki. Dyfrakcją określa się ugięcia światła wokół przeszkody, lub otworu w obszarze cienia. Konsekwencją dyfrakcji jest zjawisko interferencji, czyli nakładania się na siebie fal spójnych. Zjawisko dyfrakcji ogranicza […]