Fotografia od A do Z, czym jest ISO

ISO to skala stopni czułości znormalizowana przez „International Standard Organization”. Jest ona miedzy-narodową normą dla oznaczenia stopni czułości materiałów światłoczułych. Zastąpiła powszechnie używaną poprzednio skalę czułości ASA oraz DIN. Czułość jest wielkością określająca stopień reagowania materiału światłoczułego na światło. Umiejętność dobrania czułości, potrzebna jest do […]