Blog grid

Fotografia od A do Z, co to jest HDR
2019-02-26

HDR (High Dynamic Range) technika tworzenia obrazu cyfrowego, polegająca na łączeniu identycznych kadrów. Kadry te następnie łączy się w jeden obraz. Każdy z tych obrazów a jest ich najczęściej 3 lub 5, jest naświetlony w innej wartości ekspozycji. Jedne są prześwietlone, a inne niedoświetlone. Zabieg taki umożliwia zarejestrowanie detali zarówno w jasnych jak i ciemnych partiach obrazu. Technika ta jest szczególnie przydatna...

Fotografia od A do Z, grupa f/64
2019-02-22

Grupa f/64 to ugrupowanie fotografów amerykańskich, założone w 1932 roku m.in. przez Edwarda Watsona, Ansela Adamsa, Imogena Cunnighama i Willarda van Dycka. Członkowie tej grupy kładli nacisk na realistyczne i ekstremalnie ostre odwzorowanie...

Fotografia od A do Z, co to jest głębia ostrości
2019-02-18

Głębia ostrości to strefa lub zakres tak zwanej "pozornej ostrości" na zdjęciu. Zakres ten obejmuje obszar przez i za obiektem, na który zostałą ustawiona ostrość. Głębia ostrości zależy od wartości przysłony, ogniskowej aparatu, i odległości od fotografowanego obiektu. Głębia ostrości jest bardzo artystycznym środkiem wyrazu. Zawsze przed wykonaniem zdjęcia warto zastanowić się na tym jak tę głębię wykorzystać, po to...

Fotografia od A do Z, Frank Robert
2019-02-12

Robert Frank ur. 9 listopada 1924r, w Zurychu, amerykański fotograf nurtu antymomentu drugiej połowy XX w. Pobierał nauki u fotografów i grafików, zaowocowało to albumem 40 zdjęć. W wieku 20 lat opuścił Szwajcarię i wyruszył w swoją wielką podróż do Ameryki. W 1948 roku udał się do Peru i Boliwii. Po tych podróżach wydał album Peru, następnie udał się w podróż do Anglii i Walii. Z fotografii wykonanych w tych krajach...

Fotografia od A do Z, co to jest flara
2019-02-11

Flara może powstawać kiedy światło świecące wprost w obiektyw tworzy wewnętrzne odbicia. Dzieje się to szczególnie w takich przypadkach kiedy soczewki nie są pokryte warstwą antyrefleksyjną. Podobnie dziej się również w tedy kiedy warstwa ta jest niskiej...