Fotografia od A do Z, podczerwień

Podczerwień to forma promieniowania elektromagnetycznego o dłuższej długości fali niż światło widzialne. W fotografii, technologia podczerwieni jest wykorzystywana w różnych celach.

W przypadku aparatów fotograficznych, funkcja podczerwieni może być używana do wykonywania zdjęć w warunkach słabego oświetlenia. Niektóre aparaty cyfrowe posiadają funkcję nagrywania obrazu w podczerwieni, co pozwala fotografować w ciemnościach przy użyciu wbudowanych diod podczerwieni.

Innym zastosowaniem podczerwieni w fotografii jest zdolność do przenikania przez niektóre materiały i substancje, takie jak mgła, kurz czy niektóre rodzaje tworzyw sztucznych. Wykorzystuje się to w celu uzyskania specyficznego efektu, na przykład w fotografii krajobrazowej, gdzie podczerwień może przeniknąć przez atmosferyczne zakłócenia, tworząc niezwykłe i nieco oniryczne obrazy.

Kolejnym zastosowaniem podczerwieni jest identyfikacja i analiza różnych obiektów na podstawie ich emisji podczerwonej. W fotografii lotniczej lub satelitarnej, podczerwień może pomóc w identyfikacji różnic w temperaturze powierzchni Ziemi, co znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak badania termalne, monitorowanie środowiska naturalnego, czy rolnictwo.

W skrócie, podczerwień w fotografii znajduje zastosowanie zarówno w aspekcie artystycznym, jak i technicznym. Może pomóc w tworzeniu nietypowych efektów wizualnych, badaniu temperatury obiektów lub w fotografowaniu w warunkach niskiego oświetlenia.