Fotografia od A do Z, odległość hiperfokalna

Odległość hiperfokalna jest to najmniejsza odległość fotografowanego obiektu od aparatu, przy której obiektyw ustawiony na nieskończoność ostro odwzorowuje obiekt.

Nastawienie ostrości na przedmiot znajdujący się w odległości hiperfokalnej spowoduje zyskanie głębi ostrości rozciągającej się od połowy odlegości hiperfokalnej do nieskończoności.

Jest to największy możliwy do uzyskania zakres ostrości dla danej kombinacji ogniskowa przysłona.

Przydatne linki:

Odległość hiperfokalna w praktyce. Maksymalna głębia ostrości

Jak ustawić odległość hiperfokalną