Witold Dederko (1906-1988) trzecie pokolenie fotografów syn Mariana, wnuk Sotera. Dederko uważał że podstawowym narzędziem twórczości jest ludziki mózg.
Uważał też że sztuka jest koniecznością bytu szczęśliwego człowieka.
Autor i współautor kilkunastu książek o fotografii. Napisał między innymi, trzy bardzo interesujące książki.

Przedmiot rzeczywisty i jego obraz

Sztuka fotografowania

O kompozycji w fotografii

Książki te traktują o tym co zasadzie każdy fotografujący powinien wiedzieć o estetycznej stronie fotografii. Nie ma w nich ani słowa o sprzęcie, obróbce w programach graficznych, parametrach itp. Są za to omawiane wszelakie procesy które zachodzą w umyśle fotografującego.

Książki te prowadzą z czytelnikiem swoisty dialog, zadając retoryczne pytania, oraz zmuszają do udzielania na nie, sobie samemu przemyślanych odpowiedzi.