Stawki w Jarosławiu, na Muninie za wałem.

Wiosenny widoczek