te drzwi już były, ale dziś mała wariacja
rynek w Starym Sączu, lipiec 2017