Skały na szczytach

tu w chmurach, bardzo wysoko
gdzie człowiek czuje się mały
twe myśli, wsiąkły głęboko
w twarde Tatrzańskie skały