Mój Jarosław – fotografia mobilna,

ul. Hetmana Jana Tarnowskiego