Jarosław Urząd Pracy, w tym domu przy ulicy Słowackiego 2 znajdowała się w latach 1939-1944 siedziba tajnej policji hitlerowskiej – Gestapo

Jarosław Urząd Pracy

Jarosław Urząd Pracy