Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury

Jarosław Dom Kultury