Bieszczadzkie buki

Fotografia przyrodnicza Bieszczady

Chociaż fotografie nie mogą kłamać, kłamcy mogą fotografować.Lewis Hine