. duży wybór popularnych węzłów tie (Windsor, Eldredge, Do-in-Hand, Trinity), męskie szaliki
. około 50 węzłów na wszelkie specjalne okazje w życiu
. z cechą “wirtualnego lustra” można postępować zgodnie z instrukcjami widząc swoje działania bezpośrednio na ekranie
. Instrukcje video

tu możesz pobrać How to Tie a Tie – advanced guide of animated neckties, man’s scarves, ascots, bow ties and pocket squares – Damir Nigomedyanov