Bywają drogi proste, ale są też kręte
i często nie wiadomo, co jest za zakrętem?