W tym eBooku znajdziesz wszystko, co dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy – jakie uprawnienia ma PIP, na czym polega kontrola PIP, jakie mogą być skutki kontroli.
Jeśli jesteś pracodawcą i nie chcesz mieć nieprzyjemności ze strony PIP-u – ten eBook dostarczy Ci odpowiedniej wiedzy.

Świadomość swoich praw wzmocni Twoją pozycję w starciu z łamiącym prawo pracodawcą

Jeśli należysz do związku zawodowego i chciałbyś dowiedzieć się co może skontrolować inspektor pracy PIP to ten eBook również jest dla Ciebie.

Niektórzy pracodawcy, zwłaszcza Ci mający na sumieniu znaczne naruszenia prawa, usiłują różnymi sposobami utrudnić lub wręcz uniemożliwić kontrolę inspektora pracy, licząc na jego zniechęcenie.

Nie wszyscy wiedzą, że na żądanie inspektora pracy, Policja jest obowiązana udzielić mu stosownej pomocy. Ponadto, uporczywe lub złośliwe utrudnianie albo uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, podlega sankcji karnej i jest zagrożone pozbawieniem wolności do lat 3.

Oto tylko niektóre rzeczy, jakich dowiesz się z tego eBooka:

  • Jakie czynności kontrolne należą do Państwowej Inspekcji Pracy?
  • Do czego są uprawnione organy PIP?
  • Na temat obowiązków ciążących na pracodawcach względem inspekcji.
  • Na temat działań i środków podejmowanych przez inspektora pracy po kontroli.
  • Jakie są rozstrzygnięcia sądowe wydane na tle problematyki funkcjonowania PIP?
  • Jaką pozycję na tle prawa krajowego i międzynarodowego ma inspekcja pracy?

autor ebooka Tadeusz M. Nycz

Kliknij, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.