Najnowsza książka Hermanna Scherera mocno zagłębia się w obszarach psychologii poznawczej

aby uświadomić nam, jak funkcjonuje nasz umysł i jakie czynniki wpływają na proces podejmowania decyzji. Dzięki tej analizie będziemy w stanie dokonywać świadomych wyborów i unikniemy wpadania w “pułapki myślenia”.

Na konkretnych przykładach autor pokazuje nam, jak różne, a niekiedy katastrofalne w skutkach decyzje mogą podejmować lekarze, sędziowie, managerowie, ludzie piastujący odpowiedzialne stanowiska czy też po prostu każdy z nas. Książka ukazała się w serii “IQ – Rozwijaj inteligencję finansową”, ale myliłby się ten, kto by sądził, że nie ma ona związku z finansami.

Przecież to właśnie od podejmowania właściwych decyzji finansowych często zależy jakość naszego życia, a także naszych najbliższych. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć psychologii poznawczej w ekonomii zaowocowało w 2002 roku Nagrodą Nobla. W obecnych i niełatwych czasach po prostu nie można sobie pozwolić na ignorancję w tak istotnej materii.

Zapraszam. Kliknij tu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.