Symetria, miasto Jarosław stawki (Babionka)

Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie. – Ansel Adams

Stawki Babionka w okolicach Jarosławia

Symetria

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...