im bardziej w las tym więcej drzew

im więcej drzew tym większy strach

im większy strach tym bardziej w las

im bardziej w las tym większy mrok

im bardziej ….

im bardziej w las