Prawdziwym bogactwem nie jest…

„Prawdziwym bogactwem nie jest ilość zgromadzonych pieniędzy na koncie. Prawdziwym bogactwem jest ilość przeczytanych książek”

Umberto Eco

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...