Dewotka

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła

właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.

Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,

mówiąc właśnie te słowa: „… i odpuść nam winy,

jako my odpuszczamy” – biła bez litości.

Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności.

Autor:

Ignacy Krasicki