„Malowane Bieszczadom” o Jarku Trojanowskim z Przysłupia