Najlepsze metalowe płyty magazynu „Rolling Stone”

Tombs – „Savage Gold”