Aplikacje iPhone – How to Tie a Tie (Jak zawiązać krawat), promocja z ? 4.99 >> ? Free

. duży wybór popularnych węzłów tie (Windsor, Eldredge, Do-in-Hand, Trinity), męskie szaliki
. około 50 węzłów na wszelkie specjalne okazje w życiu
. z cechą „wirtualnego lustra” można postępować zgodnie z instrukcjami widząc swoje działania bezpośrednio na ekranie
. Instrukcje video

tu możesz pobrać How to Tie a Tie – advanced guide of animated neckties, man’s scarves, ascots, bow ties and pocket squares – Damir Nigomedyanov

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...