Drzewa szumią historię, a tym rosnącym w lesie
natchnienia wiatr dodaje, który im wieści niesie?

leśne wieści